Công trình điện mặt trời 2.112MW tại WNC NEWEB HÀ NAM

Tên dự án/công trình: Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, nhà xưởng Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Địa chỉ: Lô đất CN01, khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

. Quy mô dự án/công trình:

Công ty TNHH Neweb Việt Nam lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, cụ thể:

Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà (955,9 kwp)

  • Tổng công suất thiết kế: 955,9 Kwp tương đương 1738 tấm pin quang năng trên mái
  • Tấm pin sử dụng: Module đơn tinh thể silicon phổ thông 550Wp
  • Diện tích mái nhà xưởng chính sử dụng: 14208 m2

Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà (1156,1 kwp)

  • Tổng công suất thiết kế: 1156,1 Kwp tương đương 2102 tấm pin quang năng trên mái
  • Tấm pin sử dụng: Module đơn tinh thể silicon phổ thông 550Wp
  • Diện tích mái nhà xưởng chính sử dụng: 19440 m2

Leave Comments

0977.987.596
0977.987.596